Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Ιωνίας απέκτησε ηλεκτρονική διεύθυνση!


Το site μας είναι σε λειτουργία για την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, τη διακήρυξη συνερεγασίας μας, υλικά σε ηλεκτρονική μορφή, ανακοινώσεις επισκεφτείτε και το site του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: